Zollner Aktionsartikel

PRESTIGE S/30

Zarive bile povleceni v elegantnim 30 mm podelnem prouzkovem designu
Zollner Aktionsartikel

POLL

Tato multifunk?ní ut?rka z mikrovlákna je vysoce savá a p?itom nepouÜtí ×molky